Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 24-08-2018

24.08.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:08

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 30η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09.30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ (Μαρίνα Παπαμανωλιουδάκη))

εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΙΚΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ Α. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ “ΜΟΡΦΕΣ LIVE

εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΙΚΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ AE ME THN ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΣΣΕΡΑ AE

εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΙΚΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

4. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΑ ΟΤ 28 ΚΑΙ 30 “ΚΟΥΜΠΕΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

5.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ κ.κ. 062290/ΟΤ1025 “ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ)

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

6.ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ (ΟΤ 1178-1179 ....Κ.Λ.Π)εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

7.ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝ-ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 042409 ΟΤ 804 ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

8.ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑΣ)

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

9.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ -ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ (ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΙΚΑΚΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ