Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

14-12-2018 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 20-12-2018

14.12.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:12

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 20η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09.30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ-

εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

2.ΣΥΜΒΙΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΜΕ κκ 120311 δ ΣΟ Κ.Φ. 1064 & 120311 ΣΟ Ο 1065 ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΕΠΑ ( ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.Λ.Π)

εισηγήτρια ή αρμόδιος υπάλληλος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑ

 

3.ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ

εισηγήτρια ή αρμόδιος υπάλληλος ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

 

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ κκ 090133/ΟΤ 35Α Κ.Λ.Π. “ Π. ΣΟΥΔΑ ΤΜ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

εισηγήτρια ή αρμόδιος υπάλληλος ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

5.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΤ 840 ΙΔ. 041820-ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ-ΧΑΖΗΡΑΚΗ ΚΩΝ-ΝΟ

εισηγήτρια ή αρμόδιος υπάλληλος ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΤ 1210 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 100318 ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ “ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ”-ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

εισηγήτρια ή αρμόδιος υπάλληλος ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΤ 1402-1403- ΙΔ. 0909059 ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ -ΠΑΣΑΚΑΚΙ -ΧΑΡΑΚΙΑΣ (ΚΟΥΤΣΑΦΤΑΚΗΣ ΝΙΚ.)

εισηγήτρια ή αρμόδιος υπάλληλος ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΤ 1401 ΙΔ. 0908060 ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙ ΧΑΡΑΚΙΑΣ¨¨ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

εισηγήτρια ή αρμόδιος υπάλληλος ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΤ 1403 ΙΔ. 0909005 ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ “ΠΑΣΑΚΑΚΙ “ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ -ΤΟΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -

εισηγήτρια ή αρμόδιος υπάλληλος ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

10. ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝ-ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΔ. 120156 ΟΤ 1038 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ

εισηγήτρια ή αρμόδιος υπάλληλος ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

11.ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝ-ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΔ. κκ 040815 ΟΤ 828 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ

εισηγήτρια ή αρμόδιος υπάλληλος ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔ. ΚΩΔ. ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 120310 ΟΤ 1059 ΚΛΠ

εισηγήτρια ή αρμόδιος υπάλληλος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑ

 

13. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 143/2018 ΑΠΟΦ. ΕΠΖ (ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ)

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΙΚΑΚΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ