Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

08/11/2018, Αίτηση του Πολυτεχνείου Κρήτης περί της ερμηνείας της διαθήκης του Ιωσήφ Παπαδόπετρου

08.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 07:11

Περίληψη της κατατεθειμένης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης αίτησης του Πολυτεχνείου Κρήτης
περί της ερμηνείας της διαθήκης του Ιωσήφ Παπαδόπετρου, η οποία πρόκειται να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 12-3-2019.
Επισυνάπτονται, επίσης, τα σχετικά με αριθμό 49/2018 και 50/2018 πρακτικά αναβολής του Δικαστηρίου.

Περίληψη Παπαδόπετρος_1
Περίληψη παπαδόπετρος_2
Πρακτικό Αναβολής_49_2018
Πρακτικό Αναβολής_50_2018