Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

31/05/2018, Ανακοίνωση για την τελευταία παράταση της δημόσιας διαβούλευσης του Β1΄ Σταδίου των υπό εκπόνηση μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων.

31.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:05

 

 

Ο Δήμος Χανίων, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου - Τμήματος Δυτικής Κρήτης καθώς και το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού για την κατάθεση απόψεων παρατηρήσεων επί της υπό διαβούλευση πρότασης του Β1΄ Σταδίου των μελετών:

 

 

 1.  

  Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Κυδωνίας

   

 

 1.  

  Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων

   

 

 1.  

  Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των Περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας (και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης για την ένταξη της ΔΕ Κεραμειών),

   

 

 

με αντικείμενο το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, ανακοινώνει:

 

την τελευταία παράταση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης

 

του Β1΄ Σταδίου των υπό εκπόνηση μελετών

 

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων

 

έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.

 

 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία του Β1΄ Σταδίου των μελετών (κείμενα και χάρτες) είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή:

 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων και

 

στον ειδικό ιστότοπο της διαβούλευσης www.gps-chania.gr.

 

Τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις μπορούν να κατατίθενται εγγράφως στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, (fax: 28210-93300) ή/και ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού ιστοτόπου www.gps-chania.gr.