Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

21/3/2018, Προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες υλοποίησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΟ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΛΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ»

21.03.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 11:03

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) σας ενημερώνει ότι ξεκίνησαν και προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες υλοποίησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΟ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΛΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ», μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης την Τρίτη 13-02-2018, μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών για την αντικατάσταση τμημάτων αγωγών ύδρευσης και την ενίσχυση τμημάτων του δικτύου στη Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων.

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν:

Α) Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Π.Ε.Ο. Χανίων Κισσάμου, με την τοποθέτηση σωληνώσεων πιέσεως συνολικού μήκους περίπου 1.115 μέτρων και μεγαλύτερης διατομής από τον προηγούμενο, στη νότια πλευρά της Αγίας Μαρίνας μέχρι τον Σταλό, όπου μέχρι σήμερα παρουσιάζονταν συχνά βλάβες.

Β) Τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης που θα ξεκινάει από τη Δεξαμενή Αγίας Μαρίνας μέχρι την Αγία Μαρίνα και ειδικότερα τοποθέτηση σωληνώσεων πιέσεως συνολικού μήκους 1.150 μέτρων. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί το δίκτυο ύδρευσης στο τμήμα της περιοχής που βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο απ’ αυτό της Αγίας Μαρίνας.

Γ) Τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης που θα ξεκινάει από τη Δεξαμενή Κούκου μέχρι τον Σταλό, όπου θα τοποθετηθούν σωληνώσεις πιέσεως συνολικού μήκους 550 μέτρων, με σκοπό την ενίσχυση με κεντρικούς αγωγούς της πρώην κοινότητας Σταλού.

Δ) Τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης που θα υδροδοτεί από τα όρια του σχολείου στο Κυρτομάδω, μέχρι τις κατοικίες στην περιοχή του Πάνω Σταλού της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας, μέσω σωληνώσεων πιέσεως συνολικού μήκους 1.200 μέτρων.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης του έργου είναι 450.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., ενώ ο προϋπολογισμός προσφοράς είναι 162.000,00 πλέον Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά κατά την επίσκεψή του στο έργο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Μιχάλης Τζινευράκης:

«Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των παροχών προς τους πολίτες, προχωρά κάθε χρόνο σε λύσεις προβλημάτων σε διάφορες περιοχές του δήμου Χανίων, μέσω της αντικατάστασης δικτύων και τη δημιουργία νέων κεντρικών αγωγών.

Φέτος, για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας δημοπρατήθηκε έργο 450.000 € για δίκτυα ύδρευσης, εκτός από το έργο της αποχέτευσης που συνεχίζεται και για το οποίο κατασκευάζονται τα δευτερεύοντα δίκτυα.

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου για την ύδρευση, θα έχει αντικατασταθεί τμήμα του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας, επιλύοντας προβλήματα πολλών χρονών, όπου λόγω υψηλής ζήτησης και καταναλώσεων την καλοκαιρινή περίοδο, η πίεση και η παροχή ήταν μικρή, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των καταναλωτών και τις συχνές διακοπές υδροδότησης.

Έτσι συμβάλλουμε ουσιαστικά στην προστασία της υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ενισχύοντας έτσι ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες όλων μας για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας.

Εκ μέρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ζητάμε την κατανόηση, τόσο των κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, όσο και των οδηγών για τις οχλήσεις που θα υπάρξουν το αντίστοιχο διάστημα υλοποίησης του αναγκαίου αυτού έργου.»

p1

p2