Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

13/11/2018, Απαλλαγή από την καταβολή Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού ακινήτων μετά από διακοπή ηλεκτροδότησης

13.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 11:11

Έως 19/1/2019 η προθεσμία για δήλωση διακοπών ηλεκτροδότησης, που έγιναν από 1/1/2009 έως 19/7/2018 

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που είχαν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης του ακινήτου τους για οποιοδήποτε διάστημα μεταξύ 1/1/2009 έως 19/7/2018 έχουν εξάμηνη προθεσμία (έως 19/1/2019 ) να καταθέσουν στον Δήμο Χανίων αίτηση απαλλαγής τους από τη χρέωση δημοτικών τελών, στην οποία θα επισυνάπτουν τα εξής δύο δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση της ΔΕΗ περί διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακινήτου, και
2. Υπεύθυνη δήλωσή τους προς το Δήμο ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείτο και δεν χρησιμοποιείτο καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο (άρθρο 222 του Ν. 4555/19-7-2018).

ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 19/7/2018)

Από 19/7/2018 οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να απαλλάσσονται πλήρως από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας-φωτισμού, όταν το ακίνητό τους δεν ρευματοδοτείται και δεν χρησιμοποιείται (είναι κενό), οφείλουν αμέσως μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης να καταθέτουν στο Δήμο Χανίων αίτηση απαλλαγής τους από τη χρέωση δημοτικών τελών, στην οποία να επισυνάπτουν τα εξής δύο δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση της ΔΕΗ περί διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακινήτου και
2. Υπεύθυνη δήλωσή τους προς το Δήμο ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται και δεν χρησιμοποιείται καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο (άρθρο 222 του Ν. 4555/19-7-2018).