Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

11/5/2018, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 16/5/2018

11.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:05

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 16η του μηνός Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 16/5/2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 22269/11-5-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 1. Καθορισμός τέλους πολιτικών γάμων {Βλαχάκης - Μαράκης}

 2. Μεταστέγαση ηλικιωμένης από το Ανατολικό Ανάχωμα των Ενετικών τειχών {Δήμαρχος}

 3. Παραχώρηση της χρήσης του Κέντρου Πολλαπλών Δραστηριοτήτων Μίκης Θεοδωράκης για την πραγματοποίηση συνεδρίασης των δικτύων των υπεύθυνων επικοινωνίας όλων των κρατών μελών σε θέματα προγραμμάτων /έργων Συνοχής {Δήμαρχος}

 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2018 {Βλαχάκης - Μαράκης}

 5. Λήψη απόφασης μίσθωσης, μετά από δημοπρασία, ιδιωτικού χώρου για την δημιουργία Πράσινου/νων Σημείου/ων στο Δήμο Χανίων {Αποστολάκη}

 6. Έγκριση εκδηλώσεων και προμηθειών στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος» {Αποστολάκη}

 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα ευρύτερης περιοχής πόλεως Χανίων: Υποέργο «Διαπλάτυνση Κλαδισού ποταμού στην εκβολή του» {Τζινευράκης}

 8. Συνδιοργάνωση περιφερειακών αγώνων ελαφρών και υπερελαφρών αεροσκαφών {Μαράκης}

 9. Συνδιοργάνωση 3ου αγώνα τριάλθου «CHANIATHLON» {Μαράκης}

 10. Συνδιοργάνωση σκοπευτικών αγώνων «ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2018» {Μαράκης}

 11. Συνδιοργάνωση Δήμου Χανίων και Αθλητικής Λέσχης Ξιφασκίας Χανίων των αγώνων ξιφασκίας στα Χανιά με την επωνυμία ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2018 {Μαράκης}

 12. Συνδιοργάνωση 8ης Αθλητικής συνάντησης στίβου “ΧΑΝΙΑ 2018” {Μαράκης}

 13. Παραχώρηση δωρεάν χρήσης δημοτικών εγκαταστάσεων για ετήσιες επιδείξεις αθλημάτων από αθλητικά σωματεία {Μαράκης}

 14. Συνδιοργάνωση αγώνων από το Δήμο Χανίων και τη Σκοπευτική Λέσχη {Μαράκης}

 15. Συνδιοργάνωση των 70ων Βενιζελείων αγώνων στίβου {Μαράκης}

 16. Παραχώρηση μίας αίθουσας του Δημοτικού κτιρίου που στεγαζόταν η πρώην ΔΕΥΑ στο Αρώνι, στην Εκκλησιαστική Ενορία Αρωνίου - Ακρωτηρίου {Αλιφιεράκη}

 17. Παραχώρηση αίθουσας του πρώην κοινοτικού καταστήματος Αρωνίου, στον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Αρωνίου, «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» {Αλιφιεράκη}

 18. Έγκριση ανάθεσης παροχών υπηρεσιών φύλαξης και Ασφάλειας σε τρίτο για το κτήριο και τους χώρους του Δημοτικού Ακίνητου επί της οδού Κύπρου (περιοχή Ρεγγίνα, πρώην Φιλαρμονική) όπου λειτουργεί το Νυχτερινό Καταφύγιο Αστέγων του Δήμου Χανίων {Αλιφιεράκη}

 19. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την παρουσίαση λευκώματος με τίτλο ''ΧΑΝΙΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ" {Αλιφιεράκη}

 20. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 23.200,00€ για τις ανάγκες της Β/θιας Σχολικής Επιτροπής για τη συντήρηση σχολικών μονάδων του Δήμου Χανίων {Φιωτάκης}

 21. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων { Φιωτάκης }

 22. Άρση απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία αφών Τζεϊράνη Γεωργίου και Κυριάκου στα ΟΤ Γ1080, Γ1080Α, Γ1081, Γ1081Α, Γ1082, Γ1083 στη περιοχή Χαλέπα { Φραγγεδάκης }

 23. Συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» και τίτλο “Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας” {Ξανθουδάκης}

 24. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδών παλιού σχεδίου πόλης» {Ξανθουδάκης}

 25. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών κτιρίων) ΔΕ Χανίων (2018)» {Ξανθουδάκης}

 26. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές - Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) εκτός ΔΕ Χανίων (2018)» {Ξανθουδάκης}

 27. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίων πόλεως ΔΕ Θερίσου” {Ξανθουδάκης}

 28. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου “Επισκευές – συντηρήσεις αθλητικών χώρων και κτιρίων” {Ξανθουδάκης}

 29. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού) του έργου “Συντήρηση παιδικών χαρών” {Ξανθουδάκης}

 30. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Αθλητικών Χώρων και Κτιρίων» {Ξανθουδάκης}

 31. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πάρκου σε κ.χ. στο Ο.Τ. 316Α, επί της οδού Γιαμπουδάκη» {Ξανθουδάκης}

 32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών” του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 33. Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για εκτέλεση έργων {Ξανθουδάκης}

 34. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών μηνών (3) μηνών για την κάλυψη των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της πυροπροστασίας 2018 {Βλαχάκης}

 35. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών {Βλαχάκης}

 36. Συμμετοχή του Δήμου Χανίων στο Πρόγραμμα ΄΄Μαθητείας'' για τους μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας και ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2018-2019 {Βλαχάκης}

 37. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης του υπ’ αριθμ. 23 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (ΠΑΛΗΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ» {Βλαχάκης - Μαράκης}

 38. Απόρριψη αιτημάτων περί μείωσης μισθωμάτων Δημοτικών Καταστημάτων {Βλαχάκης - Μαράκης}

 39. Έγκριση πρακτικού Νο1/2018 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2018 {Βλαχάκης}

 40. Δημοπράτηση καταστήματος στην οδό Αν. Παπανδρέου 60 (SPORT HOUSE ΔΗΜΑΚΗΣ ΕΠΕ) {Βλαχάκης}

 41. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Βλαχάκης}

 42. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Βλαχάκης}

 43. Διαγραφή οφειλών από τέλη καθαριότητας-φωτισμού (Γ. Φραντζεσκάκης ΑΕΒΕ) {Βλαχάκης}

 44. Διαγραφή οφειλών από αυθαίρετο (Αντωνελάκης) {Βλαχάκης}

 45. Διαγραφή οφειλών από αυθαίρετο (Μανιουδάκης) {Βλαχάκης}

 46. Διαγραφή οφειλών από αυθαίρετο (Χατζηδάκης) {Βλαχάκης}

 47. Διαγραφή οφειλών από αναδρομικά τέλη, ΤΑΠ, πρόστιμα (Ορνεράκης) {Βλαχάκης}

 48. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωση τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}

 49. Επιστροφή χρημάτων (Κουτεντάκη) {Βλαχάκης}