Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

20/12/2018, Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Στις 27/12/2018

20.12.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:12

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 27/12/2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 60549/20-12-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. 1η τροποποίηση της υπ’αριθμ. 561/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης 2018-2020, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Χανίων και Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης Α.Ε. ΟΤΑ {Δήμαρχος}

 2. Έγκριση προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ έτους 2019 {Χαραλαμπάκης}

 3. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ έτους 2019 {Χαραλαμπάκης}

 4. Έγκριση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ έτους 2019 {Χαραλαμπάκης}

 5. Έγκριση Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Χαραλαμπάκης}

 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Χαραλαμπάκης}

 7. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 824/2018 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων έτους 2018 {Μαράκης}

 8. Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 822/2018 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τον Καθορισμό τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2019 {Μαράκης}

 9. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2019 {Μαράκης}

 10. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών {Μαράκης}

 11. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας ή εξόφλησης τους ή λανθασμένης βεβαίωσης και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Μαράκης}

 12. Διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης για τα αδέσποτα ζώα {Φιωτάκης}

 13. Συμβιβαστική απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών με Κ.Α. 120311Δ ΣΤΟ Κ.Φ.1064 & 120311 στο ΟΤ 1065 Σχεδίου πόλεως “ΧΑΛΕΠΑ” (ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.Λ.Π) {Πουλιδάκης – Αποστολάκη}

 14. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης ιδιοκτησίας Χαραλαμπάκη Μαριάννας {Πουλιδάκης – Αποστολάκη}

 15. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης ιδιοκτησίας κκ 090133/ΟΤ 35Α κ.λ.π. “Π. ΣΟΥΔΑ» (ΤΜ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ») {Πουλιδάκης – Αποστολάκη}

 16. Αποζημίωση επικειμένων στο ΟΤ 840 ΙΔ. 041820 σχεδίου πόλεως “Λενταριανά” (Χαζηράκης Κων/νος) {Πουλιδάκης – Αποστολάκη}

 17. Αποζημίωση επικειμένων στο ΟΤ 1210 Ιδιοκτησίας 100318 Σχεδίου πόλεως “ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ” (Καστάνης Αντώνιος) {Πουλιδάκης – Αποστολάκη}

 18. Αποζημίωση επικειμένων ΟΤ 1402-1403 - ΙΔ. 0909059 Σχεδίου Πόλεως “ΠΑΣΑΚΑΚΙ -ΧΑΡΑΚΙΑΣ” (ΚΟΥΤΣΑΦΤΑΚΗΣ ΝΙΚ.) {Πουλιδάκης – Αποστολάκη}

 19. Αποζημίωση επικειμένων ΟΤ 1401 ΙΔ. 0908060 Σχεδίου πόλεως “ΠΑΣΑΚΑΚΙ ΧΑΡΑΚΙΑΣ” (Πυροβολάκης Αντώνιος) {Πουλιδάκης – Αποστολάκη}

 20. Αποζημίωσης επικειμένων ΟΤ 1403 ΙΔ. 0909005 Σχεδίου πόελως “ΠΑΣΑΚΑΚΙ” (Ροδοκανάκη – Τόλια Αναστασία) {Πουλιδάκης – Αποστολάκη}

 21. Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου ΙΔ. 120156 ΟΤ 1038 Περιοχής “ΧΑΛΕΠΑΣ” {Πουλιδάκης – Αποστολάκη}

 22. Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου ΙΔ. κκ 040815 ΟΤ 828 Περιοχής “ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ” {Πουλιδάκης – Αποστολάκη}