Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

08/06/2018, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 13/6/2018

11.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 08:06

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 13η του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 13/6/2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 26693/8-6-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2018 {Μαράκης}

 2. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 551/2017 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου Φίλων Ιστορικού Αρχείου Κρήτης {Δήμαρχος}

 3. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 141/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού εκπροσώπων για τη συγκρότηση των Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων Ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της Π.Ε. Χανίων για το έτος 2018 {Δήμαρχος}

 4. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης του Δήμου Χανίων για το έτος 2018 {Δήμαρχος}

 5. Πρόσληψη επτά (7) ατόμων κλάδου ΔΕ Διοικητικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών τετράωρης απασχόλησης για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης {Δήμαρχος}

 6. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 237/2016 απόφασης του Δ.Σ. περί καθιέρωσης 12ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Γραφείου Ληξιαρχείου και Πολιτικών Γάμων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων) {Δήμαρχος}

 7. Πρόσληψη Προσωπικού Βάσει Προσωρινών πινάκων επιτυχόντων {Δήμαρχος}

 8. Έγκριση προϋπολογισμού 2018 για την παιδική εξοχή – κατασκήνωση Καλαθά Χανίων {Αλιφιεράκη}

 9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής Αγροτικού Αυγούστου για την φετινή διοργάνωση {Κονταξάκης}

 10. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 34/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού μελών για την Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2018 {Μαράκης}

 11. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Μαράκης}

 12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Μαράκης}

 13. Διαγραφή οφειλών από τέλος κοινόχρηστου χώρου (ΚΑΠΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΑΕ) {Μαράκης}

 14. Διαγραφή οφειλών από εισφορά (Παπαδάκης) {Μαράκης}

 15. Διαγραφή οφειλών από εισφορά (Μαραγκουδάκη) {Μαράκης}

 16. Διαγραφή οφειλών από εισφορά (Παπαβασιλείου) {Μαράκης}

 17. Διαγραφή οφειλών από εισφορά (Χατζηδάκη) {Μαράκης}

 18. Διαγραφή οφειλών από αυθαίρετο (Καλατζάκη) {Μαράκης}

 19. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αναγραφής εσφαλμένων ή ελλιπών στοιχείων {Μαράκης}

 20. Επιστροφή χρημάτων (Ματζοράκης) {Μαράκης}

 21. Επιστροφή χρημάτων (Αυγουστιανάκη) {Μαράκης}

 22. Επιστροφή χρημάτων (Σκαμάγκας) {Μαράκης}

 23. Έκφραση γνώμης επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) ξενοδοχείου CAMBOS VILLAGE 2 {Αποστολάκη-Ξανθουδάκης}

 24. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής & εναπόθεσης απορριμμάτων περιοχής Δ/νσης καυσίμων του Ναυστάθμου Κρήτης έτους 2018 {Αποστολάκη}

 25. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής & εναπόθεσης απορριμμάτων περιοχής Δ/νσης Ναυτικών Όπλων, Ναυστάθμου Κρήτης έτους 2018 {Αποστολάκη}

 26. Έγκριση καταγγελίας σύμβασης μίσθωσης 21ου Νηπιαγωγείου, λόγω μεταφοράς του στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 16ου Νηπιαγωγείου Χανίων {Βαρδάκης}

 27. Υλοποίηση ολοήμερου αθλητικού σχολείου 2018 {Φιωτάκης}

 28. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Σούδας για διοργάνωση αθλητικού μπασκετικού camp {Φιωτάκης}

 29. Εκδήλωση προς τιμήν της Εθνικής του 2004 {Φιωτάκης}

 30. Συνδιοργάνωση αγώνων ράλλυ {Φιωτάκης}

 31. Συνδιοργάνωση αγώνων χειροσφαίρισης επί άμμου {Φιωτάκης}

 32. Συνδιοργάνωση Δήμου Χανίων και Εθνικού Συμβουλίου κατά των ναρκωτικών (Ε.ΣΥ.Ν) {Φιωτάκης}

 33. Επιχορήγηση της Σκακιστικής Ακαδημίας Χανίων {Φιωτάκης}

 34. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής {Τσιτσιρίδη}

 35. Καταβολή δικαστικών εξόδων για την αναγνώριση των δικαιούχων αποζημίωσης για τις ιδιοκτησίες του σχεδίου πόλεως «Χαλέπα» (Βουτετάκης Εμμανουήλ, Γούναρη-Βουτετάκη Πελαγία, Βουτετάκης Κων/νος) {Φραγγεδάκης}

 36. Έγκριση μελέτης – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο «Σύνταξη φακέλου σύνθετου Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού» {Ξανθουδάκης}

 37. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση αυλών σχολείων» Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 38. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση ανοιχτού αθλητικού κέντρου Αμπεριάς» {Ξανθουδάκης}

 39. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Ακτής Παπανικολή περιοχής Νέας Χώρας» {Ξανθουδάκης}

 40. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικός) του έργου «Διαμορφώσεις κοιμητηρίων Δήμου Χανίων (2017)» {Ξανθουδάκης}