Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

19/7/2019, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/7/2019

19.07.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 05:07

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο  όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων,τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων καιτους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 24η του μηνός Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Μανώλης Αδοντάκης


Συνημμένα:Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξηςΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 24/7/2019ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 34507/19-7-2019  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)
1. Έγκριση έκθεσης οικονομικών καταστάσεων ετών 2014-2015-2016 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Κουκλάκης}

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ οικονομικού έτους 2019 {Χαραλαμπάκης} 

3. Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/12/2018 {Πρόεδρος}

4. Αποδοχή δωρεάς προτομής Νίκου Ξυλούρη {Δήμαρχος} 

5. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 358/22-4-2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Χανίων κατά το σχολικό έτος 2019-2020 {Δήμαρχος}

6. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε σπουδαστή ΙΕΚ (Κουτούπης Βασίλειος)  {Δήμαρχος}7. Έγκριση μετακίνησης του  Δημάρχου Χανίων στην Αθήνα  {Δήμαρχος}

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2019  {Μαράκης}

9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Χανίων {Μαράκης}

10. Εντολή στο γραφείο Νομικής υποστήριξης περί μη άσκησης αίτησης καθορισμού τιμής μονάδας για αποζημίωση επικειμένων στη περιοχή Παχιανά ΙΙ Χανίων  {Μαράκης}

11. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2019 Δήμου Χανίων  {Μαράκης}12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Μαράκης}13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Μαράκης}14. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου Χανίων {Μαράκης}15. Διαγραφή οφειλής από προνοιακό επίδομα (Μαλτεζάκη) {Μαράκης}

16. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Μαράκης}17. Συνδιοργάνωση δράσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus με το Πολυτεχνείο Κρήτης που θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Πολλαπλών Δραστηριοτήτων “Μίκης Θεοδωράκης” {Καζάκος}18. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στην πλατεία πίσω από το Τέμενος του Κιουτσούκ Χασάν (Γιαλί Τζαμισί) και σε άλλους χώρους του Δήμου Χανίων στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων {Καζάκος}

19. Παραχώρηση προαύλιου χώρου Μοναχής Ελιάς για μουσικές εκδηλώσεις του συλλόγου ΟΑ Χανίων {Φιωτάκης}20. Παραχώρηση αθλητικού κέντρου Χαρωδιάς για μουσικές εκδηλώσεις των συλλόγων Περιβολίων {Φιωτάκης}21. Παραχώρηση προαύλιου χώρου Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας για την γιορτή ψαριού {Φιωτάκης}22. Έγκριση παραχώρησης χρήσης έδρας στο Δημοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου ΚΑΘΙΑΝΩΝ  για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 {Φιωτάκης}

23. Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης για τις ανάγκες του έργου «Ασφαλτοστρώσεις καταστρωμάτων οδών μετά από επεμβάσεις της ΔΕΥΑΧ και αποκατάσταση ασφαλτικών τομών οδοστρωμάτων συνεργείων ΔΕΥΑΧ» {Τζινευράκης}

24. Μελέτη σκοπιμότητας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων έτους 2019-2020 {Αποστολάκη}

25. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων με τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για το έτος 2019-2020 {Αποστολάκη}

26. Παράταση διάρκειας ισχύος των συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια συστημάτων ασφαλείας σε απορριμματοφόρα του Δήμου Χανίων και την μεταφορά των απορριμματοφόρων  {Αποστολάκη}

27. Παραπομπή θέματος από την Επιτροπή Π. Ζ. στο Δ.Σ. για την εκ νέου ή μη επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Χανίων στο ΟΤ 28Β Δήμου Χανίων, σε συμμόρφωση με την υπ’αριθμ. 313/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων στην ιδιοκτησία «ΝΕΑ ΧΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» κατά τη παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 4315/2014   {Αποστολάκη - Πουλιδάκης}

28. Έγκριση της συνταχθείσας προεκτίμησης αμοιβής για την ανάθεση σύνταξης μελέτης «Μελέτη Πράξης Εφαρμογής ΠΑΣΣΑΚΑΚΙ-ΧΑΡΑΚΙΑΣ και τμήμα Παχιανών 2» {Πουλιδάκης}29. Παράταση μελέτης αποτύπωσης ορίων οικισμού Κορακιών (Τμήμα Β) Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων  {Πουλιδάκης}30. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Νεροκούρου {Ξανθουδάκης}

31. Έγκριση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χανίων» και κωδικό ΟΠΣ 5034916 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020» {Ξανθουδάκης}

32. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τοπογραφική αποτύπωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}

33. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών εντός παλαιού σχεδίου πόλεως Δ.Ε. Χανίων (Κυδωνίας, Ελ. Βενιζέλου κ.α.)» {Ξανθουδάκης}

34. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Κεραμειών» {Ξανθουδάκης}35. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών του έργου «Αποκατάσταση Ρολογιού Δημοτικού Κήπου»   {Ξανθουδάκης}36. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Θερίσου» {Ξανθουδάκης}

37. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις πλατειών - πάρκων»   {Ξανθουδάκης}38. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου «Συντήρηση αθλητικών χώρων 2017»   {Ξανθουδάκης}39. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμόρφωση οδού Χάληδων & αύλειου χώρου Μητρόπολης»   {Ξανθουδάκης}

40. Έγκριση 4ου Τελικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης & 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Χανίων 2013»   {Ξανθουδάκης}41. Εξωδικαστικός Συμβιβασμός με την εταιρεία ΤΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. {Ξανθουδάκης}42. Έγκριση μέτρων ρύθμισης για την διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Χαλέπας και στην πλατεία Ευαγγελιστρίας  {Ξανθουδάκης}43. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών  {Ξανθουδάκης}

44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων (εκτός σχολικών) εκτός Δ.Ε. Χανίων 2017» {Ξανθουδάκης}

45. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων (εκτός σχολικών) Δ.Ε. Χανίων 2017» {Ξανθουδάκης}

46. Εισήγηση επί αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) της πρόσκλησης (αριθμός συστήματος 75471) υποβολής προσφορών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Χανίων»  {Ξανθουδάκης}