Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

20/12/2018, CityΜarketing – CityΒranding: Έρευνα για τον Δήμο Χανίων στο πλαίσιο του προγράμματος “INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”

20.12.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:12

Ο Δήμος Χανίων δίνει έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό του και την αλληλεπίδραση με τους πολίτες, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα ελκυστικό περιβάλλον για επιχειρήσεις, επισκέπτες και φορείς. Προκειμένου η μετάβαση αυτή να γίνει με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο εκπονείται Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσεων "Έξυπνης" πόλης και στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για τον προσδιορισμό της Ταυτότητας του Δήμου μας (CityMarketing, CityBranding).

Η συμμετοχή των πολιτών, επισκεπτών, επιχειρήσεων και φορέων είναι κομβικής σημασίας για την προσαρμογή των δεδομένων στα χαρακτηριστικά του Δήμου και παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr)

Ερωτηματολογιο Πολιτών

Ερωτηματολογίο Επισκεπτών

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της πράξης «Smart Cities» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”.

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και τα στοιχεία, που θα συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας.


p1