Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

27/03/2018, Παράταση της δημόσιας διαβούλευσης του Β1΄ Σταδίου των υπό εκπόνηση μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων

27.03.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:03

Ο Δήμος Χανίων, σε συνέχεια της από 18/12/2017 έναρξης της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης που προβλέπεται στα άρθρα 1 του Ν. 2508/1997 και 3 του Ν. 1337/1983, για το Β1΄ Στάδιο των μελετών:

  1. Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Κυδωνίας

  1. Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων

  1. Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των Περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας (και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης για την ένταξη της ΔΕ Κεραμειών),

με αντικείμενο το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των φορέων δεν έχει καταθέσει μέχρι σήμερα απόψεις-παρατηρήσεις επί της υπό διαβούλευση πρότασης, ανακοινώνει:

τη νέα παράταση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης

του Β1΄ Σταδίου των υπό εκπόνηση μελετών

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων

έως την Πέμπτη 31 Μαϊου 2018.

Παρακαλούνται οι φορείς να καταθέσουν εγκαίρως τις απόψεις τους στα θέματα αρμοδιότητός τους και μέχρι τη Δευτέρα 14 Μαϊου 2018, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία της αποδελτίωσης και της επεξεργασίας των προτάσεων που θα κατατεθούν.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία του Β1΄ Σταδίου των μελετών (κείμενα και χάρτες) είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή:

στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων και

στον ειδικό ιστότοπο της διαβούλευσης www.gps-chania.gr.

 

 

 

Τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις μπορούν να κατατίθενται εγγράφως στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, (fax: 28210-93300) ή/και ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού ιστοτόπου www.gps-chania.gr.