Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

9/11/2018, Τακτική δημόσια συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χανίων: Στις 14/11/2018

09.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:11

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 14η του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ορισμός νέας χρήσης ακινήτου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, ιδιοκτησίας Δήμου Χανίων από “Λέσχη Χανίων” σε “Βιβλιοθήκη”.

 

  1. Γνωμοδότηση για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου

 

  1. Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

 

  1. Καταγραφή προβλημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

 

Αθανασάκη Ειρήνη