Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

2/8/2018, Ενημέρωση από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων (Δ.Λ.Τ.Χ.) επαγγελματιών -καταστηματαρχών Ενετικού Λιμένα, Ν. Χώρας & Κουμ Καπί

02.08.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:08

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες – καταστηματάρχες, που δραστηριοποιούνται στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων, του Λιμενίσκου της Νέας Χώρας και του Κουμ Καπί Χανίων, να υποβάλλουν άμεσα τις αιτήσεις τους για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων μπροστά από τα καταστήματα τους, προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2018.

Καθώς στις 20-07-2018 παρήλθε η προθεσμία, που είχε τεθεί για την υποβολή αιτήσεων και αρκετοί καταστηματάρχες, ιδιαίτερα στον Ενετικό Λιμένα Χανίων, δεν έχουν καταθέσει αιτήσεις έως και σήμερα, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες.