Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

10/4/2018, Tακτική δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

10.04.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 08:04

Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 11η Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρο

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 

1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚ14 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

2

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

3

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 106/18 ΑΠΟΦ. ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΗΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

4

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΝΕΡ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ - ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

5

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΛΕΡ ΣΚΙΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

6

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ