Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

12/7/2018, Προσαρμογή υφιστάμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

12.07.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:07

Ο Δήμος Χανίων καλεί τους κατόχους αδειών επαγγελματιών πωλητών, που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου, να προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Κριάρη 40 - Μέγαρο Πάνθεον - 1ος όροφος), τηλ. 2821341649, για να γίνει σύμφωνα με την υπ. αρ. 56740/29.05.2018 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2035/05.06.2018, Τεύχος Β') προσαρμογή των υφιστάμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών και ένταξη αυτών στις αναφερόμενες στο άρθρο 17 του ν. 4497, κατηγορίες.