Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

27/07/2018, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 31-07-2018

27.07.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:07

Τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 31η Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

AΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (35161)

2.

 AΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

3.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

4.

ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 441/2018 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΗΣ «ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΓΟΡΑ Α.Ε.»

5.

ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 292/18 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΛ. ΣΠΥΛΙΩΤΑΚΑΡΑ

6.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ  ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  «ΚΑΛΥΚΑΣ ΙΙ»

7.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ»

8.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

9.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

10.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

11.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

12.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ. FAX ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

13.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) ΕΚΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ (2018)

14.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

15.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

16.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                            
 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ