Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

02/04/2018, Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων.

02.04.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 10:04

Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 3η Απριλίου Μ. Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΓΟΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ) ΔΟΚΟΙΠ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ) ΔΟΚΟΙΠ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018”

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ”

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ) ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ – ΕΚΘΑΜΝΩΣΕΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ Κ.Λ.Π. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ο.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018”

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΕΚΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018”

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ο.Ε. Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018”

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΞΥΣΤΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΤΥΔΧ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 303/16 ΑΠΟΦ. ΜΟΝ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΓΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΚΑΡΤΑΚΗΣ – ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ )