Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

30/03/2018, Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων

30.03.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 11:03

Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 30η Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ/ΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη αποφάσεων:

1. Για τον διαγωνισμό Καθαριότητας του Δήμου Χανίων επειδή οι συμβάσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Καθαριότης λήγουν αυτοδίκαια στις 31-3-18 και προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες λόγω πρόωρης έναρξης της τουριστικής περιόδου κρίνεται αναγκαίο να επισπευσθούν οι διαδικασίες του τρέχοντος διαγωνισμού.

2. Το θέμα των τροφίμων πρέπει να συζητηθεί άμεσα διότι η πρώτη σύμβαση που λήγει είναι στις 4/7/2018. Ο διαγωνισμός είναι διεθνης που σημαίνει οτι απαιτείται έγκριση προσυμβατικού απο το Ελεγκτικο Συνέδριο 30 ημέρες, επιπλέον 30 ημέρες για έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και επιπλέον ένα μήνα για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, έλεγχο αυτών και απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση.

3. Για την έγκριση των όρων της διακ/ξης για την ναυαγοσωστική κάλυψη επειδή θα πρέπει να έχει υπογραφή η σχετική σύμβαση μέχρι 1-6-2018 και επειδή ο διαγωνισμό είναι διεθνής οι διαδικασίες ολοκλήρωσής του είναι χρονοβόρες καθώς απαιτείται και προσυμβατικός έλεγχος.