Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

16/4/2018, Τακτική δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Στις 20/4/2018

16.04.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:04

Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 20η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09.30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ -ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΛΟΣ

εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

2. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ -ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

εισηγήτρια αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΕΠΑ(ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ κ.λ.π)

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

4.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΏΝ ΜΕ Κ.Α. 042301 & 042305 ΣΤΟ Ο.Τ. 810 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ” ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

5. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ -ΛΙΜΝΗ ΑΓΥΙΑΣ -ΤΣΙΜΠΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ-ΡΙΖΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΕ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ .Ι.ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΙΚΑΚΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ