Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

17/8/2018, Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2019 & της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους 2019

17.08.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 09:08

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ 2α του Ν.3852/2010), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29), την 27η Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2019.

2) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους 2019.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 28 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 (άρθρο 76 παρ 3 του Ν.3852/2010).

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Γεώργιος Φραγγεδάκης

Αντιδήμαρχος Χανίων