Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

30/7/2018, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Την 1/8/2018

30.07.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 11:07

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 1/8/2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 35613/27-7-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 1. Αίτημα παραχώρησης στο Δήμο Χανίων του πρώην Πολεμικού Μουσείου (Ιταλικοί Στρατώνες) {Δήμαρχος}

 2. Έγκριση συνδρομών του Δήμου Χανίων για το έτος 2018 {Δήμαρχος}

 3. Έγκριση προσλήψεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2018, σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 της ΠΥΣ 33/2006 {Δήμαρχος}

 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων οικονομικού έτους 2018 (Μαράκης)

 5. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2018 Δήμου Χανίων {Μαράκης}

 6. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Μαράκης}

 7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Μαράκης}

 8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Μαράκης}

 9. Επιστροφή χρημάτων {Μαράκης}

 10. Διαγραφή οφειλών από εισφορά (Περουλάκη) {Μαράκης}

 11. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων {Μαράκης}

 12. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ψηφιακές υπηρεσίες προβολής και διαχείρισης πολιτιστικών χώρων και δράσεων του Δήμου Χανίων» στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό ΒΑΑ_ch_3 ΟΠΣ: 2847, με τίτλο «Δράση 2.c.ch.1: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους τομείς πολιτισμού – τουρισμού (ΣΒΑΑ Χανίων) του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 {Τσιτσιρίδη}

 13. Συνδιοργάνωση Έκθεσης Βιβλίου στη πλατεία πίσω από το Τέμενος του Κιουτσούκ Χασάν (Γιαλί Τζαμισί) {Τσιτσιρίδη}

 14. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στη πλατεία πίσω από του Τέμενος του Κιουτσούκ Χασάν (Γιαλί Τζαμισί) και σε άλλους χώρους του Ενετικού Λιμένα στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Χανίων {Τσιτσιρίδη}

 15. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 419/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περί «Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Αγροτικού Αυγούστου για τη φετινή διοργάνωση» {Κονταξάκης}

 16. Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Καλαθά και διοργάνωσης δράσεων δημιουργικής και εκπαιδευτικής απασχόλησης των κατασκηνωτών {Αλιφιεράκη}

 17. Επιχορήγηση του μη κερδοσκοπικού συλλόγου Εθελοντικής Προσφοράς και στήριξης «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ» {Αλιφιεράκη}

 18. Παραχώρηση γηπέδου Μοναχής Ελιάς στον ΑΠΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ {Φιωτάκης}

 19. Παραχώρηση γηπέδου μπάσκετ ΛΥΓΙΔΕ στον Α.Ο. ΧΑΛΗΣ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ {Φιωτάκης}

 20. Παραχώρηση προαύλιου χώρου Σούδας για μουσική εκδήλωση του συλλόγου Α.Π.Σ. ΑΡΗ Σούδας {Φιωτάκης}

 21. Παραχώρηση χώρου στα Χωραφάκια για μουσική εκδήλωση του συλλόγου Πολιτιστικού Χωραφακίων - Σταυρού {Φιωτάκης}

 22. Παραχώρηση προαύλιου χώρου Νεροκούρου για μουσική εκδήλωση του συλλόγου Α.Ο. Ηρακλή Νεροκούρου {Φιωτάκης}

 23. Παραχώρηση προαύλιου χώρου του Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας για μουσική εκδήλωση του Ναυταθλητικού Αθλητικού Συλλόγου Σούδας {Φιωτάκης}

 24. Έγκριση συμμετοχής και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Χανίων στο αρχικό πιλοτικό δίκτυο των «Πόλεων που Μαθαίνουν» για την κατάρτιση και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης, με τίτλο: «ΚΡΗΤΗ – ΕΥΡΩΠΗ : το Δημιουργικό Νησί που Μαθαίνει διά Βίου» {Βαρδάκης}

 25. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων για το σχολικό έτος 2018-2019 {Βαρδάκης}

 26. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Γιαλιγιουράκης) {Φραγγεδάκης}

 27. Έγκριση υποβολής πρότασης στη δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 {Ξανθουδάκης}

 28. Έγκριση μελέτης ερυθράς οδικού τμήματος μεταξύ των ΟΤ Γ1291 και Γ1292, Σχ. Πόλης Πασακάκι, εντός της Μ1/2010 μεμονωμένης πράξης εφαρμογής της Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 29. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών οδών Τ.Κ. Θερίσου έτους 2018-2019» {Ξανθουδάκης}

 30. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή τουριστικού περιπτέρου ενημέρωσης Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 31. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) εκτός Δ.Ε. Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 32. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση Ακτής Παπανικολή περιοχής Νέας Χώρας» {Ξανθουδάκης}

 33. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών οδών Δήμου Χανίων έτους 2016» {Ξανθουδάκης}

 34. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις υποδομών οδών ΔΕ Χανίων έτους 2017» {Ξανθουδάκης}

 35. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017» {Ξανθουδάκης}

 36. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Σχεδίων Πόλεως Δ.Ε. Σούδας» {Ξανθουδάκης}

 37. Κήρυξη του αναδόχου ¨ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ¨ έκπτωτου από την «Εργασία Αποκατάστασης Παροχετευτικότητας Ρεμάτων Δήμου Χανίων, μετά από τις Πλημμυρικές Καταστροφές Έτους 2017» {Μαυρομμάτης}

 38. Διοικητική αποβολή δραστηριοποιούμενου αυθαιρέτως σε περίπτερο {Κονταξάκης}