Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

22/6/2018, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 27/6/2018

22.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 04:06

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 20/6/2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 29183/22-6-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2018 {Μαράκης}

 2. Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών Πρόληψης – Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

 3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού {Δήμαρχος}

 4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τρόπου ανάθεσης για την σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου και των γυναικών και παιδιών του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων {Μαράκης}

 5. Απόδοση επιχορήγησης στο Δημοτικό Γηροκομείο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ που εποπτεύεται από το Δήμο Χανίων {Μαράκης}

 6. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Μαράκης}

 7. Επιστροφή χρημάτων (Μανουσάκης) {Μαράκης}

 8. Επιστροφή χρημάτων (Μυλωνάκη) {Μαράκης}

 9. Επιστροφή χρημάτων (Καλούμενος) {Μαράκης}

 10. Επιστροφή χρημάτων (Κουτρούλης) {Μαράκης}

 11. Διαγραφή οφειλών από εισφορά (Μπυράκης) {Μαράκης}

 12. Διαγραφή οφειλών από εισφορά (Κοκκάκης) {Μαράκης}

 13. Διαγραφή οφειλών από αυθαίρετο (Γιανναράκη - Φουφουδάκης) {Μαράκης}

 14. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Μαράκης}

 15. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμο κοινόχρηστου χώρου (Κτενιαδάκης Στυλιανός) {Μαράκης}

 16. Συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης με τον Ελληνογαλλικό και Ιστιοπλοϊκό Σύλλογο Χανίων {Τσιτσιρίδη}

 17. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού πλούτου των Χανίων» στα πλαίσια της με Κωδικό Πρόσκλησης ΕΤΠΑ-29 (Α/Α ΟΠΣ 2413), στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020, επενδυτική προτεραιότητα 2c και έγκριση υπογραφής Διαδημοτικής Προγραμματικής Σύμβασης {Τσιτσιρίδη}

 18. Χωροθέτηση νέων περιπτέρων τουριστικής πληροφόρησης {Τσιτσιρίδη}

 19. "Ανάθεση παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για θέματα τουρισμού του Δήμου Χανίων" {Τσιτσιρίδη}

 20. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για το καλοκαίρι εντός και εκτός της πόλης των Χανίων {Τσιτσιρίδη}

 21. Συνδιοργάνωση με Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων "ο Άγιος Πολύκαρπος" εκδήλωσης με φιλανθρωπικό σκοπό {Τσιτσιρίδη}

 22. Διοργάνωση Τελικής Φάσης Εργασιακού πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης 2017-2018 {Φιωτάκης}

 23. Συνδιοργάνωση 3 ON 3 STREETBALL -ΤΑΠΑ ΣΤΗΝ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ {Φιωτάκης}

 24. Παραχώρηση γηπέδου Μοναχής Ελιάς {Φιωτάκης}

 25. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 263/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Αθλητισμού {Φιωτάκης}

 26. Μη Χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης «Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας (πλήρους γεύματος)» κατ’ εξαίρεση της υπ’αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει {Κονταξάκης}

 27. Ανάθεση εργασιών και προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων {Αποστολάκη}

 28. Γεωμετρική μεταβολή ακινήτου – οδός Πεζάνου 3 Παλιά Πόλη Δήμου Χανίων {Αποστολάκη – Φραγγεδάκης}

 29. Γνωμοδότηση επί της Πολεοδομικής Μελέτης του έργου «Πολεοδόμηση Α’ κατοικίας στη θέση «ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Η ΣΚΑΦΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ Δ.Κ. ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ – Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΕΘΑ» {Αποστολάκη – Φραγγεδάκης}

 30. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ) {Τζινευράκης}

 31. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Σχεδίων Πόλεων Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου» {Ξανθουδάκης}

 32. Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου υπηρεσίας: Οδηγός Διαμόρφωσης Πεζοδρομίων & Προδιαγραφών Αστικού Εξοπλισμού Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 33. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου «Κατεδάφιση Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτισμάτων – χρήση 2016» {Ξανθουδάκης}

 34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων έτους 2015» Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 35. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων Δήμου Χανίων 2015» {Ξανθουδάκης}

 36. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις οδών και πλατειών Δήμου Ακρωτηρίου» {Ξανθουδάκης}

 37. Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου νησίδας Αποκορώνου Περίδου» Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 38. Διακοπή κυκλοφορίας οδών στη Δ.Ε. Ν. Κυδωνίας λόγω εκτέλεσης εργασιών {Ξανθουδάκης}