Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

30/11/2018, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 5/12/2018

30.11.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:11

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μανώλης Αδοντάκης

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 5/12/2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 56728/30-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2019 {Δήμαρχος}

 2. Παραχώρηση της χρήσης του Κέντρου Πολλαπλών Δραστηριοτήτων Μίκης Θεοδωράκης στη Hotelier Education για την διοργάνωση εκδήλωσης {Δήμαρχος}

 3. Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

 4. Ανάθεση Εργασιών Συντήρησης – Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Χανίων, σύμφωνα με το αρ. άρθρο 32 παρ.2β Ν.4412/2016 {Μαράκης}

 5. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης των υπ’ αριθμ. 46 και 48 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς {Μαράκης}

 6. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2019 {Μαράκης}

 7. Μείωση / απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (ατόμων με αναπηρίες, πολύτεκνων και τρίτεκνων) {Μαράκης}

 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2018 {Μαράκης}

 9. Εντολή στο γραφείο νομικής υποστήριξης περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς την οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση ακινήτου στη περιοχή Χαλέπα {Μαράκης}

 10. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών {Μαράκης}

 11. Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος και πλάνου χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5000910 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Κρήτη 2014-2020 {Αλιφιεράκη}

 12. Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας του Δήμου Χανίων {Αλιφιεράκη}

 13. Έγκριση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών του Δήμου Χανίων με το διεθνές βραβείο «Γαλάζια Σημαία» για το έτος 2019 {Αποστολάκη}

 14. Έγκριση σχεδίου σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων έτους 2019 Περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης {Αποστολάκη}

 15. Έγκριση σχεδίου σύμβασης τελικής διάθεσης απορριμμάτων έτους 2019 Περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης {Αποστολάκη}

 16. Έγκριση σχεδίου σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων και τελικής διάθεσης αυτών στην Αμερικανικής Ναυτικής Ευκολίας Σούδας έτους 2019 {Αποστολάκη}

 17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση εσωτερικού δικτύου ΤΚ Θερίσου Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 18. Έγκριση 2ου (Τελικού – Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» {Ξανθουδάκης}