Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

14/3/2018, Καθορισμός θέσης πρόσδεσης σκαφών στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων

14.03.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, έπειτα από την απόφαση του Δ.Σ. 11/2018 περί «Καθορισμού σημείων πρόσδεσης ημεροπλοίων - σκαφών εντός των οποίων ασκείται υπαίθριο εμπόριο επί του πλοίου & θέσεων τοποθέτησης ενημερωτικών σταθμών των επιβατών των ημεροπλοίων κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου έτους 2018, & καθορισμός σημείων πρόσδεσης υπόλοιπων σκαφών στον Ενετικό Λιμάνι Χανίων»,

καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, για να καθορισθεί η θέση πρόσδεσης του σκάφους τους, να υποβάλουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Εθνικότητας του σκάφους.

  2. Πιστοποιητικό γενικής επιθεώρησης ή πιστοποιητικό ασφαλείας.

  3. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων.

  4. Δημοτική Ενημερότητα.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως Τετάρτη 28-3-2018.