Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

25/05/2018, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 30/5/2018, ώρα 16:30

25.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:05

 Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30,

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

Συνημμένα:

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 30/5/2018

 

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 24540/25-5-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2018 {Μαράκης - Δήμαρχος}

 2. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 24025/2018 σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και της εταιρείας Π. Λυτινάκης – Δ. Καραζεπούνης Ο.Ε. για την ναυαγοσωστική προστασία των λουόμενων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

 3. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 624/2017 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τον ορισμό μελών του Δ.Σ. του ΔΟΚΟΙΠΠ {Δήμαρχος}

 4. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 310/2017 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τον ορισμό μελών του Δ.Σ. της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ» {Δήμαρχος}

 5. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 299/2018 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τον ορισμό μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Χανίων με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

 6. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 309/2018 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τον ορισμό μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων» {Δήμαρχος}

 7. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 312/2017 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τον ορισμό μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων» {Δήμαρχος}

 8. Προσβασιμότητα στο έργο «Ανάπλαση Ακτής Παπανικολή» {Δήμαρχος}

 9. Διοικητική αποβολή από τα αναψυκτήρια ΑΚ8 και ΑΚ 13 {Δήμαρχος}

 10. Διοργάνωση City Lab στα πλαίσια του 2ου Μαραθώνιου Ανάπτυξης Καινοτόμων Υπηρεσιών για τις Έξυπνες Πόλεις από την ΚΕΔΕ {Δήμαρχος}

 11. Καθορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας {Δήμαρχος}

 12. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο μηνών (2) μηνών για την υλοποίηση του προγράμματος Ολοήμερο Οικολογικό Σχολείο την καλοκαιρινή περίοδο {Δήμαρχος}

 13. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο μηνών (2) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών, επειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του γραφείου Πολιτικών Γάμων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

 14. Ανάθεση εργασιών συντήρησης – υποστήριξης των οικονομικών εφαρμογών της εταιρείας Alfaware, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2β Ν. 4412/2016 {Δήμαρχος}

 15. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Δήμαρχος}

 16. Διαγραφή οφειλών από εισφορά (Παπαδάκης, Καντεράκης, Μάντακα) {Δήμαρχος}

 17. Διαγραφή οφειλών από εισφορά (Ματοχάκη) {Δήμαρχος}

 18. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωση τους όπου απαιτείται {Δήμαρχος}

 19. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας ή εξόφλησής τους ή λανθασμένης βεβαίωσης και επαναβεβαίωση τους όπου απαιτείται {Δήμαρχος}

 20. Επιστροφή χρημάτων (Γεωργουδάκης) {Δήμαρχος}

 21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Χαραλαμπάκης}

 22. Τροποποίηση του άρθρου 8 της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ» του Δήμου Χανίων {Φοβάκης}

 23. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 194/2018 απόφασης περί Συγκρότησης Επιτροπής Αγροτικού Αυγούστου έτους 2018 {Κονταξάκης}

 24. Έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «2η Συνάντηση Φιλαρμονικών Χανίων» και ψήφιση πίστωσης για την υλοποίησή της {Αλιφιεράκη}

 25. Έγκριση για τη διοργάνωση δράσεων πρόληψης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους και ψήφιση πίστωσης για την υλοποίησή τους {Αλιφιεράκη}

 26. Αθλητικές εγκαταστάσεις Αγ. Αποστόλων {Μαράκης}

 27. Συνδιοργάνωση διασυλλογικών αγώνων Ιστιοπλοΐας {Μαράκης}

 28. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού για την διοργάνωση πολεμικών αγώνων {Μαράκης}

 29. Παραχώρηση δωρεάν χρήσης Δημοτικού γηπέδου Σούδας για ετήσιες επιδείξεις/σεμινάριο αθλημάτων από αθλητικά σωματεία {Μαράκης}

 30. Επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Καλαθοσφαίρισης Χανιά {Μαράκης}

 31. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης και ψήφιση πίστωσης για τις ανάγκες της Α/θιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, που αφορά κατεπείγουσες έκτακτες τεχνικές εργασίες μικροεπισκευών σχολικών μονάδων του Δήμου Χανίων {Φιωτάκης}

 32. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Φιωτάκης}

 33. Αποδοχή πίστωσης και ψήφιση δαπάνης, κατανομή της Β’ δόσης 2018 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Φιωτάκης}

 34. Συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» και τίτλο “Επισκευή, Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»” {Ξανθουδάκης}

 35. Αποδοχή αιτήματος παραχώρησης εισφοράς γης για την ανέγερση Ξενοδοχειακής Μονάδας στη θέση Βαθύλακκος-Πετροκοπιό-Παρηγοριά {Ξανθουδάκης}

 36. Έγκριση 1ου (Τελικού – Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης “Τοπογραφική αποτύπωση οδών περιοχής ΒΑΑ” {Ξανθουδάκης}

   

 37. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Βελτιώσεις Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων και οδών περιαστικών Δήμων εκτός Σχεδίου Πόλεως Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου, Δ.Ε. Θερίσου και Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας” {Ξανθουδάκης}

   

 38. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Αθλητικών Χώρων και Κτιρίων» {Ξανθουδάκης}

   

 39. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις, Αναπλάσεις Κ.Χ. & οδών περιαστικών Δήμων εκτός Σχεδίου Πόλεως Δ.Ε. Ακρωτηρίου» {Ξανθουδάκης}

   

 40. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τουριστικού περιπτέρου ενημέρωσης» Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

   

 41. Αποστολή μελέτης και βεβαίωσης έγκρισης μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική Αποτύπωση Οδών περιοχής ΒΑΑ {Ξανθουδάκης}

   

 42. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού {Ξανθουδάκης}

   

 43. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Προσβασιμότητας Πεζοδρομίων Δήμου Χανίων 2015» {Ξανθουδάκης}