Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

4-3-2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

04.03.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 01:03

 Τακτική     δημόσια  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 8η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 09.30 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΠΟΦ. 87/2017 Δ.Σ)

εισηγητής  .  Δήμαρχος