Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

12/12/2019, Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων την 16η Δεκεμβρίου 2019

12.12.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:12

Χανιά :12-12-2019
Αρ. Πρωτ. :59007

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων» (Άρθρο 88 Ν.3852/10)


Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 16η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αιτημάτων για ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου Στυλιανός Καβρουδάκης , Γεώργιος Φαμελιάρης , Κων/νος Μιχαήλ (εισηγητής Κατσιφαράκη )

2. Εξέταση αιτημάτων για ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής περαν του ωραρίου Ιωάννης Αλυγιζάκης , Αναστάσιος Γλαμπεδάκης ( εισηγητής Τσουπάκη )

3. Δημόσιες τουαλέτες στα όρια της κοινότητας Χανίων ( εισηγητής Τσουπάκη )
Μετά από επιθυμία του προέδρου Αλευράκη Κων/νου θα παρευρεθεί στο Συμβούλιο υπάλληλος του τμήματος Αδειοδοτήσεων της Διευθ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για ενημέρωση .

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων
Αλευράκης Κωνσταντίνος

Κοινοποίηση :
1.Γραφείο Δημάρχου
2.Γενικό Γραμματέα Δήμου
3.Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
4.Δ/ση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης –Τμήμα Αδειοδοτήσεων