Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

13/12/2019, Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Στις 18/12/2019

13.12.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:12

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 18η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέματα:

1) Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

2) Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Χανίων έτους 2020

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευτύχης Δαμιανάκης