Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

7/5/2019, Σε εξέλιξη η έρευνα για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στο Δήμο Χανίων

07.05.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:05

Στο πλαίσιο της επίλυσης των χρόνιων κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης μας (κυκλοφορία πεζών, ποδηλάτων, οχημάτων, ΜΜΜ, στάθμευση, κ.α.), ο Δήμος Χανίων εκπονεί μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Σ.Β.Α.Κ.

Το Σ.Β.Α.Κ. αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα βασικά στάδια:

  1. Όραμα: Τι πόλη θέλουμε στα επόμενα 20 χρόνια;

  2. Μέτρα: Τι μέτρα θα επιλέξουμε για την επίλυση των προβλημάτων;

  3. Σχέδιο δράσης: Πότε και πώς θα εφαρμοστεί το κάθε μέτρο;

  4. Αξιολόγηση: Καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους ή χρειάζονται βελτιώσεις;

Ένα τέτοιο σχέδιο θα πετύχει μόνο εάν το στηρίξουμε όλοι ενεργά και συμμετέχουμε σε κάθε στάδιο μέσα από την ενημέρωση και τη διαβούλευση.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ (www.svak4chania.gr ) ή του Δήμου Χανίων (www.chania.gr ) και συμπληρώστε τα παρακάτω ερωτηματολόγια:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: Πού πάσχει το κυκλοφοριακό στα Χανιά σήμερα;

Ποιοτική αξιολόγηση υφιστάμενων συνθηκών αστικής κινητικότητας στο Δήμο Χανίων (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-0HPmwzm63Nd3m3ZxTAFKZQCsl-nsICs4vwAJM6cvp-xQdw/viewform)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2: Τι πόλη θέλω για το μέλλον;

Προσδοκίες – Όραμα για το μέλλον στη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο Δήμο Χανίων (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezVfAFoXmdozZ2eLHovqKGtld-L74pavRdbS8BEfdPYQ4pRQ/viewform)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3: Έρευνα Προέλευσης – Προορισμού των μετακινήσεων (https://forms.gle/44VSK8obCm9sjmTVA)

ΜΑΖΙ μπορούμε να φτιάξουμε την πόλη μας. Διαδώστε το μήνυμα στους γνωστούς σας και προτρέψτε τους να συμμετέχουν!

π1

π1