Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

15-03-2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 20-03-2019

15.03.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 01:03

 Τακτική     δημόσια  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 20η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2019, ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ       και ώρα 09.30 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΜΕ κ.κ. 042807/ΟΤ774-775-787-788

εισηγήτρια η  αρμόδια    υπάλληλος   ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ 

 

2.ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ  ΜΕ κκ 024105/ΟΤ 152-706-707  ΚΑΙ 023702/ΟΤ 687

ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ εισηγήτρια η  αρμόδια    υπάλληλος   ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

 

3.ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ  ΜΕ κκ  030509/ ΟΤ 118 – 030506/ΟΤ 900 & 030343 /ΟΤ 900  ΣΧ. ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑ

εισηγήτρια η  αρμόδια    υπάλληλος   ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

4.  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΕΩΜΕΤΡΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΟΚΑΛΥΒΑ Η΄ΚΕΦΑΛΑ ΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑ  -

1η /2019 ΑΠΟΦ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ

Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γ. Πουλιδάκης ή κ. Γ. Ξανθουδάκης   ή  αρμόδιος    υπάλληλος  

 

 

5. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΥ ΤΜ. ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑ (ΚΑΛΑΜΑΚΙ) –

 2η  /2019  ΑΠΟΦ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ1  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γ. Πουλιδάκης ή κ. Γ. Ξανθουδάκης  ή   αρμόδιος    υπάλληλος  

 

 

6. ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 458/2017 ΑΠΟΦ. Δ. Σ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΑ ΟΤ 1215 -1218 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ- ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ

3η /2019 ΑΠΟΦ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ

Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γ. Πουλιδάκης  η  αρμόδιος    υπάλληλος  

 

7. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΔΑΡΑΤΣΟ ΔΕ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

4η /2019 ΑΠΟΦ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ

Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γ.  Πουλιδάκης  ή κ. Γ. Ξανθουδάκης  ή  αρμόδιος    υπάλληλος  

 

8. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΕΚ 501500913016

   5η/2019 ΑΠΟΦ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γ.  Πουλιδάκης ή κ. Γ. Ξανθουδάκης ή  αρμόδιος    υπάλληλος  

 

9. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ  ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 1144/2014 ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΟΥ 20 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΥΣ ΤΟΙΧΟΣ & ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΡΙΩΝ ΧΑΡΤΗ 17,18α,18΄,19,20

6η /2019 ΑΠΟΦ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ

Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γ.  Πουλιδάκης  η  αρμόδιος    υπάλληλος

 

10. ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

7η /2019 ΑΠΟΦ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ

Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γ.  Πουλιδάκης  η  αρμόδιος    υπάλληλος

 

11. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ  με ΚΑΕΚ  501502007050 & 50150ΕΚ00022 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 116 ΟΤ 79 ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΑ

8η /2019 ΑΠΟΦ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ

Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γ.  Πουλιδάκης  η  αρμόδιος    υπάλληλος

 

12. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΣΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΚΑΣ ΙΙ ΣΤΟ ΟΤ  Γ 1523-01

9η /2019 ΑΠΟΦ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ

Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γ.  Πουλιδάκης  η  αρμόδιος    υπάλληλος

 

13.ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΨΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΣΟΥΔΑΣ & ΑΝΕΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΟ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΟΥΔΑΣ & ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

Εισηγητής αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Γ. Ξανθουδάκης ή αρμόδια υπάλληλος Μαρία Μαρινάκη

 

14.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ -ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

 Εισηγητής αρμόδιος αντιδήμαρχος  κ. Ευτύχης Κονταξάκης ή αρμόδια υπάλληλος Αικ.Ππαπαστράτου

 

15. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2018

 

    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΙΚΑΚΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

                                                                                                                    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ