Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

13-12-2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΖ 18-12-2019

13.12.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 11:12

  Τακτική     δημόσια  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 18η  του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2019, ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 09.00 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. 1.     ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  -ΙΕΚ  ΘΕΟΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ-

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ή αρμόδιος  υπάλληλος

 

 

  1. 2.           ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Της ΙΔ. ΜΕ κκ 081443  στα οτ 982 &  989Α ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑ ΧΩΡΑ (ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ / ATTICA BANK ATE) εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑ

 

 

3. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    ΣΟΥΔΑΣ  

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ  ή αρμόδιος υπάλληλος ΜΙΧΑΗΛ  ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

4. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΩΝΙΟΥ-

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  κ. ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ  ή αρμόδιος υπάλληλος ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΚΗΣ  

 

5.ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ  ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΔΑΜΑΝΘΟΥΣ

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ   ή αρμόδιος υπάλληλος

 

6. ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ  ΚΟΠΗΣ (ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ) ΔΕΝΡΟΥ ΕΙΔΟΥΣ  ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 25Ης  ΜΑΡΤΙΟΥ  «ΣΟΥΔΑ» 

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  κ. ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ     ή αρμόδιος υπάλληλος

 

 

 

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                                                       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ