Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

18-10-2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΖ 22-10-2019

18.10.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 12:10

 Τακτική     δημόσια  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 22η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ   και ώρα 09.00 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

1.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 674 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 014201 ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ «ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ»

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

2.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 675 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 014202 ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ «ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ»

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

 

3.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ κκ 0908075/ΟΤ 1401

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

4.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΣ ΜΕ κκ 014111/ΟΤ 659 ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΑΧΙΑΝΑ  ΙΙ»

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

5. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΟΤ 106 ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑ»

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

 

6. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  ΚΑΙ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ «ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ»  Δ. ΧΑΝΙΩΝ

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   ΜΕ κκ 120569  /ΟΤ 1109 & 120715/ΟΤ 1122Α( ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΕΠΑΣ)

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

8. ΈΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ  ΜΠΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :  «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛ. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ  & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ Δ. ΧΑΝΙΩΝ»

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ  ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

 

 

9. ΑΠΟΦ. 16/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΧΑΛΕΠΑ   (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ  ΜΕΤΑΞΥ ΟΤ Γ 1099 -ΟΤ  Γ 1100 (ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ)

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

10. ΑΠΟΦ. 17/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΥΜΠΕ-ΜΟΥΡΝΙΩΝ  ΣΤΟ ΟΤ Γ 747

 εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

11. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ Η΄ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΦΕ ΝΕΑ ΧΩΡΑ) 

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ  ή αρμόδιος   υπάλληλος κ. Μιχάλης Χατζιμιχάλης)

 

 

12. ΑΠΟΦ. 07/2019 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΙΟΥΛΙΑ ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗ