Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

6/8/2019, Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης περί καθορισμού ειδικών όρων διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 43.

06.08.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 11:08

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3(α) του άρθρου 6 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/2012) αναρτούμε την αιτιολογική έκθεση που αφορά τον «καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτήριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 43 εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χανίων (Ν. Χανίων).

Αιτιολογική έκθεση