Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

28/1/2019, Αναγγελία ζημιάς από ανεμοθύελλα στη Δ.Ε. Θερίσου

28.01.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:01

Από τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ της Δ.Ε Θερίσου γίνεται γνωστό ότι έγινε αναγγελία ζημιάς από ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ στις 25-01-2019. Οι παραγωγοί, των οποίων οι καλλιέργειες ζημιώθηκαν, παρακαλούνται, όπως προσέλθουν στα γραφεία της Δ. Ενότητας Θερίσου για να δηλώσουν τη ζημιά τους, προσκομίζοντας τη δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2018 (απαραίτητο).

Δηλώσεις ζημιάς θα γίνονται δεκτές έως τις 11/02/2019. Πέραν της ημερομηνίας αυτής καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.