Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

29/1/2019, Αναγγελία ζημιάς από ανεμοθύελλα: Στη Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου

29.01.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 10:01

Από τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ της Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου γνωστοποιείται ότι έγινε αναγγελία ζημιάς από την ανεμοθύελλα της 25ης Ιανουαρίου 2019 για τα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

Οι παραγωγοί, οι καλλιέργειες των οποίων ζημιώθηκαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής παραγωγής, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στο Γραφείο του Ανταποκριτή στις Μουρνιές, έως και τη Δευτέρα 11/2/2019.

Κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης να προσκομίζεται απαραίτητα η δήλωση ΟΣΔΕ, έτους 2018. Εκπρόθεσμες ή με ελλιπή δικαιολογητικά δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.