Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

21/06/2019, Αποφυγή απόρριψης αδρανών υλικών (μπαζών) προερχόμενα από οικοδομικές εργασίες στους κοινόχρηστους χώρους.

21.06.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 11:06

Ο Δήμος Χανίων απευθύνει παράκληση προς τους δημότες και τους επαγγελματίες, όπως αποφεύγουν την απόρριψη αδρανών υλικών (μπαζών) προερχόμενα από οικοδομικές εργασίες στους κοινόχρηστους χώρους.

Το φαινόμενο της αυθαίρετης απόρριψης από ιδιώτες αδρανών υλικών σε δρόμους, πεζοδρόμια, πάρκα κλπ, παρατηρείται συχνά και προκαλεί υποβάθμιση της αισθητικής του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, της εικόνας του δήμου ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού και εν τέλει της ποιότητας ζωής όλων μας.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας, ο Δήμος Χανίων και η ΔΕΔΙΣΑ δεν παραλαμβάνουν αδρανή υλικά. Αποτελεί υποχρέωση των ιδιωτών που εκτελούν οικοδομικές εργασίες, ανακαινίσεις κτιρίων κλπ, να τα μεταφέρουν σε νόμιμους αδειοδοτημένους χώρους, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση, η χύδην απόρριψή τους σε κοινόχρηστους χώρους συνιστά παράβαση του Κανονισμού Καθαριότητας και επιβάλλονται πρόστιμα.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων (οικιακός εξοπλισμός, κλαδιά κ.α.) οι δημότες οφείλουν, πριν να βγάλουν το ογκώδες αντικείμενο που επιθυμούν να απορρίψουν, να επικοινωνούν με την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Χανίων (2821341777) και της ΔΕΔΙΣΑ (2821076666), ώστε να διευκρινιστεί η ημέρα και η ώρα της αποκομιδής.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων ζητά την κατανόηση των πολιτών και ευχαριστεί θερμά για τη συμβολή και τη συνεργασία τους, για έναν Δήμο πιο καθαρό και πιο όμορφο, υπενθυμίζοντας ότι η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας.