Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

15/03/2019, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρονυτος για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο, στις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

15.03.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 07:03

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρονυτος για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο, στις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Πρόσκληση

Αίτηση άδειας ΕΔΧ Νομικά πρόσωπα 2019

Αίτση άδειας ΕΔΧ Φυσικά πρόσωπα 2019