Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

2/10/2019, Αποκλάδωση δέντρων κατά μήκος του οδικού δικτύου

02.10.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:10

Από το Δήμο Χανίων ανακοινώνεται προς τους ιδιοκτήτες, νομείς ή κατόχους ακινήτων κατά μήκος του υφιστάμενου δημοτικού και αγροτικού δικτύου, ότι υποχρεούνται οι ίδιοι να προχωρήσουν άμεσα σε κοπή της βλάστησης που εμποδίζει την ασφαλή κίνηση των οχημάτων επί των οδών, καθώς και των πεζών, όπου υφίστανται πεζοδρόμια.

Σε αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο εύλογης προθεσμίας (εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος) ο Δήμος Χανίων θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες, χωρίς άλλη ειδοποίηση και αποζημίωση για τυχόν βλάβες και δύναται να κοστολογήσει τη δαπάνη κοπής και απομάκρυνσης των κλαδιών σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων ή κατόχων των ακινήτων.

Επισημαίνεται ότι τα κλαδιά των δέντρων, που προεκτείνονται από ιδιωτικά ακίνητα διαταράσσοντας την ασφάλεια των συγκοινωνιών αποτελεί ποινικό αδίκημα κατά τις διατάξεις των άρθρων 290 Π.Κ. και 1008 του Α.Κ.

 

Στο μεταξύ, τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου εργάζονται στην παρούσα φάση στις περιαστικές περιοχές πραγματοποιώντας καθαρισμούς και συντηρήσεις εξωτερικών χώρων. Ήδη ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του εξωτερικού χώρου του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Ε. Κεραμειών, ενώ σχετικές εργασίες πραγματοποιούνται καθημερινά σε όλο το εύρος του Δήμου, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας.

p1