Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

4/6/2019, Αποπληρωμή χρεών στο Δήμο Χανίων με ευνοϊκούς όρους

04.06.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 09:06

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποπληρωμής των χρεών, που έχουν πολίτες και επιχειρήσεις στο δήμο κατόπιν υποβολής αιτήσεώς τους, με δυνατότητα πλήρους απαλλαγής ή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Με την πρόσφατη ψήφιση του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'), δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των δήμων από οποιαδήποτε αιτία (τέλη, πρόστιμα, φόροι, κλήσεις ΚΟΚ, εισφορές, μισθώματα κλπ.) να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και τις ήδη βεβαιωμένες και αυτές που θα βεβαιωθούν μέχρι και 16/07/2019, κατόπιν υποβολής αιτήσεώς τους, έως και 100 άτοκες δόσεις, με πλήρη απαλλαγή ή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.  Συγκεκριμένα:

α)με εφάπαξ καταβολή απαλείφονται κατά 100% οι προσαυξήσεις/πρόστιμα.
β)από (2) έως (24) δόσεις, 80% ποσοστό απαλλαγής
γ)από (25) έως (48) δόσεις, 70% ποσοστό απαλλαγής.
δ)από (49) έως (72) δόσεις, 60% ποσοστό απαλλαγής.
ε)από (73) έως (100) δόσεις, απαλλαγή ποσοστού 50%

 

Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκή για όλους όσους :

α. έχουν βεβαιωμένες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία

β. εμφανίζουν διαφορά μεταξύ των πραγματικών τετραγωνικών μέτρων της οικίας τους ή της επιχείρησης τους με των δηλωμένων στη ΔΕΗ

γ. δεν έχουν δηλωμένο το μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητό τους για την επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

δ. δεν έχουν αποδώσει το τέλος παρεπιδημούντων ή το τέλος επι των ακαθαρίστων εσόδων ( κέντρα διασκέδασης ,εστιατόρια κ.λ.π)

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου Χανίων το αργότερο έως 16/09/2019 ενώ στις περιπτώσεις μη βεβαιωμένων οφειλών (περιπτώσεις β,γ,δ ) η γνωστοποίηση των στοιχείων στον δήμο πρέπει να γίνει έως 10/7/2019 ώστε να είναι δυνατόν η βεβαίωση τους έως 16/7/2019 και στη συνέχεια η ένταξη τους στη ρύθμιση.

p1