Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

6/12/2019, Επίσκεψη Προέδρου Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Χ. Χατζηδάκη, στο υπό εκτέλεση έργο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. «ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ»

06.12.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 11:12

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) σας ενημερώνει ότι την Πέμπτη 05-12-2019, η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων κ. Χρυσή Χατζηδάκη, συνοδευόμενη από στελέχη της επιχείρησης, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο υπό εκτέλεση έργο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. «ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ».

Πιο συγκεκριμένα, το έργο είναι προϋπολογισμού 3.550.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από τις 14-11-2019, οπότε και υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.

Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή δικτύων ομβρίων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χανίων και αφορούν την συλλογή και μεταφορά ομβρίων υδάτων από διάφορες περιοχές του Δήμου Χανίων σε υφιστάμενους αποδέκτες. Ειδικότερα αφορά την συλλογή των ομβρίων υδάτων έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν στο μέλλον τα πλημμυρικά φαινόμενα επί της Εθνικής οδού, καθώς και της κατασκευής δικτύων ομβρίων στη Δ.Ε. Θερίσου με αγωγούς μήκους περίπου 4.765 μέτρων.

Σκοπός της επίσκεψης της Προέδρου Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ήταν η ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου και ιδιαίτερα της σχετικής τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων ενόψει των επικείμενων βροχοπτώσεων της χειμερινής περιόδου.

p1