Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

4/4/2019, Έως τις 4/5/2019 η προθεσμία εγγραφής στα δημοτολόγια, λόγω υποψηφιότητας

04.04.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:04

Από το Γραφείο Δημοτολογίων – Μ.Α. του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι η προθεσμία εγγραφής στα Δημοτολόγια, λόγω υποψηφιότητας (χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 15, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΔΚ άρθρο 10, παρ. 5 του Ν. 3852/2010) λήγει στις 4/5/2019.