Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

16/8/2019, Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2020 και της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους 2020

16.08.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 01:08

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ 2α του Ν.3852/2010), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29), την 27η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1) Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2020.

2) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους 2020.

 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 28 Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 (άρθρο 76 παρ 3 του Ν.3852/2010).

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

 

 

Γεώργιος Ξανθουδάκης

Αντιδήμαρχος Χανίων