Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

23/5/2019, Δήλωση ζημιάς από τους παραγωγούς για τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου

23.05.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 12:05

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται προς τους παραγωγούς, που διαπιστώνουν ζημίες (ξηράνσεις δέντρων) στις καλλιέργειες τους μετά τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019 και δεν έχουν υποβάλει Αρχική Δήλωση ζημιάς Κ.Ο.Ε. μπορούν να προσέρχονται στους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Χανίων και άμεσα να υποβάλλουν Δήλωση Ζημιάς.

Παραγωγοί, που έχουν ήδη υποβάλλει Αρχική Δήλωση ή πρόκειται να την υποβάλλουν και έχουν πρόθεση να προχωρήσουν σε ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ζημιωμένων κτημάτων τους (πλήρη αναδιάρθρωση), θα πρέπει να το ΔΗΛΩΣΟΥΝ με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση τους στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου.

Μετά τη Δήλωση θα αναμένουν την καταγραφή της ζημιάς από τον ΕΛ.Γ.Α. (η οποία ξεκινά άμεσα) και στη συνέχεια μπορούν να προχωρούν σε εκριζώσεις και εργασίες αποκατάστασης.