Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

7/6/2019, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 12/6/2019

07.06.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 04:06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 12/6/2019ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 26225 /7-6-2019  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)
1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 18/7/2018, 1/8/2018, 22/8/2018, 19/9/2018, 1/10/2018, 8/10/2018, 22/10/2018, 31/10/2018, 14/11/2018, 28/11/20182. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για την υλοποίηση του προγράμματος Ολοήμερο Οικολογικό Σχολείο την καλοκαιρινή περίοδο {Δήμαρχος}3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών {Δήμαρχος}4. Έγκριση πρόσληψης 7 ατόμων κλάδου ΔΕ Διοικητικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Τμήματος Τουρισμού {Δήμαρχος}5. Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για το έργο «ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMIS-F ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMIS-F –Π.E. 3.6.2 & 3.6.3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ERMIS-F» {Δήμαρχος}6. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Χανίων στην Αθήνα  (Δήμαρχος)7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019  {Μαράκης}8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Μαράκης}9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Μαράκης}10. Διαγραφή οφειλών από εισφορά (Ματωνάκης-Βαρουξάκη-Βλαμάκη) {Μαράκης}11. Διαγραφή οφειλής από εισφορά (Μαρινάκης) {Μαράκης}12. Διαγραφή οφειλής από εισφορά (Σαριδάκης) {Μαράκης}13. Διαγραφή οφειλών από προνοιακά επιδόματα (Γιαννετάκη-Μυξάκης-Κοντορίνη-Παπογιάν) {Μαράκης}14. Διαγραφή οφειλών από αυθαίρετα (Μαλαμάς - Βουράκης) {Μαράκης}15. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Οικονομόπουλος) {Μαράκης}16. Διαγραφή οφειλών από μισθώματα χώρου αιγιαλού (Αμαραντίδης-Ρουμελιωτάκης-Δεδεδήμος-Μποτωνάκης Π & ΣΙΑ Ο.Ε.-Γ Κανατάκης ΜΟΝ ΙΚΕ) {Μαράκης}17. Διαγραφή οφειλής από μίσθωμα χώρου αιγιαλού (Αμαραντίδης) {Μαράκης}18. Έγκριση προϋπολογισμού για την παιδική εξοχή – κατασκήνωση Καλαθά Χανίων έτους 2019 {Αλιφιεράκη}19. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας για την παιδική εξοχή – κατασκήνωση Καλαθά Χανίων {Αλιφιεράκη} 20. Έγκριση ανάθεσης δημιουργικής – εκπαιδευτικής απασχόλησης κατασκηνωτών για την παιδική εξοχή – κατασκήνωση Καλαθά Χανίων {Αλιφιεράκη} 21. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων για το σχολικό έτος 2019-2020 και των γυναικών με τα παιδιά τους του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων για ένα έτος (από 7/12/2019 έως 6/12/2020) {Βαρδάκης} 22. Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικού Αυγούστου έτους 2019 {Κονταξάκης} 23. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολλαπλών Δραστηριοτήτων “Μίκης Θεοδωράκης” {Καζάκος}24. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης στο χώρο της εκτελέσεως των 10 Στερνιανών πατριωτών από τους Γερμανούς το 1941 {Καζάκος}25. Παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης πλατείας Τσικαλαριών» Δήμου Χανίων   {Ξανθουδάκης}26. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις – Βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ εντός Δ.Ε. Χανίων»   {Ξανθουδάκης}27. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 2018» {Ξανθουδάκης}28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία εντός Δ.Ε. Χανίων» {Ξανθουδάκης}29. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου» {Ξανθουδάκης}30. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΑΡΧΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ» {Ξανθουδάκης}31. Έγκριση κυκλοφοριακών μέτρων για την εκτέλεση του έργου  «ANAKAΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ» {Ξανθουδάκης}