Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

14/1/2019, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1 ΣΤΙΣ 15:30

14.01.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 09:01

Χανιά 11/1/2019

Αριθμ. Πρωτ. 1338

 

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο

όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων,

τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων και

τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 16η του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 16/1/2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 1338/11-1-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑΧ οικονομικού έτους 2019 {Στεργιάννης}

 2. Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων οικονομικού έτους 2019 {Βαρουδάκης}

 3. Έγκριση στοχοθεσίας της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων οικονομικού έτους 2019 {Βαρουδάκης}

 4. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων οικονομικού έτους 2019 {Δήμαρχος}

 5. Έγκριση στοχοθεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων οικονομικού έτους 2019 {Δήμαρχος}

 6. Διαγραφή οφειλών από αυθαίρετο (Σφακιωτάκη) {Μαράκης}

 7. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμο μουσικής (Α Γραμματικός – Ε. Λέκκας ΟΕ) {Μαράκης}

 8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Μαράκης}

 9. Ανάκληση των υπ’αριθμ. 830/2018, 831/2018 και 832/2018 αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν α) έγκριση σχεδίου σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων έτους 2019 Περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης, β) έγκριση σχεδίου σύμβασης τελικής διάθεσης απορριμμάτων έτους 2019 Περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης και γ) έγκριση σχεδίου σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων και τελικής διάθεσης αυτών στην Αμερικανική Ναυτική Ευκολία Σούδας έτους 2019 {Αποστολάκη}

 10. Έγκριση σχεδίου σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων έτους 2019 Περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης {Αποστολάκη}

 11. Έγκριση σχεδίου σύμβασης τελικής διάθεσης απορριμμάτων έτους 2019 Περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης {Αποστολάκη}

 12. Έγκριση σχεδίου σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων και τελικής διάθεσης αυτών στην Αμερικανική Ναυτική Ευκολία Σούδας έτους 2019 {Αποστολάκη}

 13. Εκποίηση κατεστραμμένων μεταλλικών & πλαστικών κάδων & λοιπού μεταλλικού υλικού του Δήμου Χανίων {Αποστολάκη}

 14. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 713/2017 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού «Ενιαία Μελέτη για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων» {Αποστολάκη}

 15. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Κατεδάφιση Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτισμάτων – Χρήση 2019» {Ξανθουδάκης}

 16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΟΥΖΟΥΡΑ» {Ξανθουδάκης}

 17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών Οδών Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας έτους 2018» {Ξανθουδάκης}

 18. Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίων πόλεως Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου» {Ξανθουδάκης}

 19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις – Βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ εκτός Δ.Ε. Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις κοιμητηρίων» {Ξανθουδάκης}

 21. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις αθλητικών χώρων και κτιρίων» {Ξανθουδάκης}

 22. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Ανάπλασης Πεζοδρομίων Π.Ε.Ο. και Προσβάσεων στην παραλία» {Ξανθουδάκης}

 23. Έγκριση κυκλοφοριακών μέτρων για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή Πεζοδρομίων Οδών Παλαιού Σχεδίου Πόλης» {Ξανθουδάκης}

 24. Έγκριση της με αρ.8/2018 Απόφασης της Δ.Κ Αρωνίου, που αφορά στη παραχώρηση μίας αίθουσας του Δημοτικού κτιρίου που στεγάζονταν η πρώην ΔΕΥΑ, στην Εκκλησιαστική Ενορία Αρωνίου-Ακρωτηρίου {Καζάκος}