Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

15/4/2019, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ την Τετάρτη 17 Απριλίου στις 15:30

15.04.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 11:04

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο

όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων,

τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων και

τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 17/4/2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 17283 /12-4-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση σύμβασης δωρεάν παραχώρησης ακινήτου στο 2ο Σώμα προσκόπων (Δήμαρχος)

 2. Επικύρωση συμφωνίας Δήμου Χανίων – Καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς για την αποκατάσταση της {Δήμαρχος}

 3. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, μετά την κήρυξη του Δήμου Χανίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας {Δήμαρχος}

 4. Έγκριση διαφημιστικής καταχώρησης στα πλαίσια της τουριστικής προβολής στο περιοδικό ΑΝΕΚΟΡΑΜΑ και εξειδίκευση της πίστωσης {Δήμαρχος}

 5. Έγκριση διαφημιστικής καταχώρησης στα πλαίσια της τουριστικής προβολής στις εκδόσεις FTB Publications και εξειδίκευση της πίστωσης {Δήμαρχος}

 6. Έγκριση αντικατάστασης ταμπελών και εξειδίκευση της πίστωσης {Δήμαρχος}

 7. Ορισμός μελών για την επιτροπή παραλαβής του διαγωνισμού «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών» {Δήμαρχος}

 8. Έγκριση σκοπιμότητας για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας από τρίτους {Αποστολάκη}

 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ για το έτος 2019 {Χαραλαμπάκης}

 10. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο 2019 Δήμου Χανίων {Μαράκης}

 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2019 {Μαράκης}

 12. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 84/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής και κατ’ επέκταση της υπ’αριθμ. 196/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί τροποποίησης της υπ’αριθμ. 42/2019 απόφασης οικονομικής επιτροπής και κατ’ επέκταση της υπ’αριθμ. 85/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Χανίων {Μαράκης}

 13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Μαράκης}

 14. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων {Μαράκης}

 15. Έγκριση αποσπάσματος 2ου πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων 2019 {Μαράκης}

 16. Έγκριση του τρόπου ανάθεσης με αποκλειστικότητα και ανάθεση των υπηρεσιών συντήρηση εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου Χανίων για το έτος 2019 σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2β ν.4412/2016 (αποκλειστικότητα) {Μαράκης}

 17. Έγκριση του τρόπου ανάθεσης με αποκλειστικότητα και ανάθεση των υπηρεσιών συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού της εταιρίας Alfaware για το έτος 2019 σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2β ν.4412/2016 (αποκλειστικότητα) {Μαράκης}

 18. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στον ΔΟΚΟΙΠΠ {Μαράκης}

 19. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π {Φοβάκης}

 20. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων έτους 2017 (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος) {Φοβάκης}

 21. Τροποποίηση του άρθρου 8 της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ» του Δήμου Χανίων {Φοβάκης}

 22. Συμμετοχή 2 υπαλλήλων των Βιβλιοθηκών στο 85ο συνέδριο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας ενώσεων Βιβλιοθηκών {Καζάκος}

 23. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του δήμου Χανίων με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για τον εορτασμό της 78ης Επετείου της «Μάχης της Κρήτης» {Καζάκος}

 24. Επιχορήγηση του συλλόγου γονέων και φίλων της παιδικής χορωδίας του Δήμου Χανίων {Καζάκος}

 25. Διοργάνωση εκδηλώσεων στις γειτονιές του Δήμου Χανίων {Καζάκος}

 26. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 191/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί Συνδιοργάνωση μαθητικών δράσεων στο πλαίσιο του Δικτύου Μαθητικού Εθελοντισμού Χανίων «Δημόφιλος» με τη Δ/ση Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης Χανίων {Καζάκος}

 27. Τουρνουά Μπάσκετ Αλληλεγγύης Χανίων 2019 {Φιωτάκης}

 28. Παραχώρηση δωρεάν χρήσης Δημοτικών εγκαταστάσεων για ετήσιες επιδείξεις αθλημάτων από αθλητικά σωματεία {Φιωτάκης}

 29. Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}

 30. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης}

 31. Παράταση χρόνου παράδοσης προμήθειας απορριμματοφόρου {Αποστολάκη}

 32. Έγκριση εκδηλώσεων και προμηθειών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος {Αποστολάκη}

 33. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων του Δήμου Χανίων {Αποστολάκη}

 34. Λήψη απόφασης περί μη άσκησης αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας για αποζημίωση γης στην περιοχή Παχιανά ΙΙ { Πουλιδάκης }

 35. Καταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία κκ 062290/ΟΤ 1025 σχεδίου πόλεως Παρηγοριά Βαμβακόπουλο {Πουλιδάκης}

 36. Καταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία κκ 062276/ΟΤ 1024 σχεδίου πόλεως Παρηγοριά Βαμβακόπουλο {Πουλιδάκης}

 37. Τροποποίηση της 157/2018 αποφ. ΕΠΖ και κατ επέκταση διόρθωση συμπλήρωση της 910/2018 ΑΔΣ περί έγκριση προσκύρωσης ιδιοκτησίας με κκ 040815/ΟΤ 828 {Πουλιδάκης}

 38. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης γης στις ιδιοκτησίες με κ.κ. 080727/ΟΤ158γ, 080410/ΟΤ155, 080419/ΟΤ49-59, 080508/ΟΤ152, 080404/ΟΤ151, 080502/ΟΤ154 & 080409/ΟΤ49 της περιοχής «Π. Σούδα» {Πουλιδάκης}

 39. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία με κ.κ. 090309/ΟΤ169 της περιοχής «Π. Σούδα» {Πουλιδάκης}

 40. Αποζημίωση ακινήτου στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου σχ. πόλεως -Κόκκινο Μετόχι Χρυσοπηγή {Πουλιδάκης}

 41. Αποζημίωση επικειμένων στο ΟΤ 1147 ιδιοκτησία 200538 σχεδίου πόλεως Προφήτη Ηλία {Πουλιδάκης}

 42. Έγκριση εργασιών ακινήτου επί της οδού Φλωράνς 2 & Σελίνου περιοχή Νέα Χώρα ΟΤ.18 {Πουλιδάκης}

 43. Διόρθωση της απόφασης Νομάρχη Χανίων περί καθορισμού των ορίων του οικισμού Κουνουπιδιανών ΔΕ Ακρωτηρίου Δ. Χανίων (σημείο 9β) {Πουλιδάκης}

 44. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) εντός οικισμού “Καφές” της ΔΕ Σούδας, Δήμου Χανίων {Πουλιδάκης}

 45. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στη περιοχή του ΟΣΣΑΥΚ Κουμπελή Δήμου Χανίων {Πουλιδάκης}

 46. Πρόταση τροποποίησης σχεδίου πόλεως στο ΟΤ 1149 Προφήτη Ηλία Δήμου Χανίων {Πουλιδάκης}

 47. Ορισμός μελών για την επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας: «Συντήρηση – Επέκταση Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Χανίων» {Πουλιδάκης}

 48. Μεταβολή γεωμετρικών στοιχείων των ιδιοκτησιών με ΚΑΕΚ 501500211023 και 50150εκ00159 στην οδό Διονυσίου Επισκόπου στο ΟΤ 248 στην περιοχή Σπλάντζιας Παλαιάς Πόλης του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 49. Μεταβολή γεωμετρικών στοιχείων των ιδιοκτησιών με ΚΑΕΚ 501504513007 & 50150εκ0058 στην οδό Πολογιώργη 34 στο ΟΤ 332 της ΔΕ Χανίων {Ξανθουδάκης}

 50. Έγκριση συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδών παλαιού σχεδίου πόλης», χρηματοδότησης από το πράσινο ταμείο {Ξανθουδάκης}

 51. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Άρση ετοιμορροπίας και αποκατάσταση φθορών λόγω θεομηνίας της Δημοτικής Αγοράς {Ξανθουδάκης}

 52. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ” {Ξανθουδάκης}

 53. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο “ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Κ.Χ. & ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ” {Ξανθουδάκης}

 54. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ 2018 ” {Ξανθουδάκης}

 55. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΚΤΩΤΗΡΙΟΥ 2018 ” {Ξανθουδάκης}

 56. Έγκριση 3ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΔΕ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ” {Ξανθουδάκης}

 57. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 26/2019 απόφασης του Δ.Σ. και εκ νέου ορισμός της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις αθλητικών χώρων και κτιρίων» {Ξανθουδάκης}

 58. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση οδού Μίνωος και Ανατολικού Αναχώματος Ενετικού Τείχους – Ανάδειξη περιοχής Πύλης Sabbionara στην Παλιά Πόλη Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 59. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων έτους 2019» {Ξανθουδάκης}

 60. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις υποδομών οδών ΔΕ Θερίσου έτους 2018» {Ξανθουδάκης}

 61. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις υποδομών οδών ΔΕ Κεραμειών έτους 2018» {Ξανθουδάκης}

 62. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις – Βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ εκτός Δ.Ε. Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 63. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις – Βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ εντός Δ.Ε. Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 64. Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κ. Σφακιανάκη και τμήμα της οδού Ζυμβρακάκηδων {Ξανθουδάκης}

 65. Έγκριση συμμετοχής πωλητών στην εμποροπανήγυρη με αφορμή την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής (Χρυσοπηγή) {Κονταξάκης}

 66. Εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης εννέα (9) ποδηλάτων με συστέγαση {Κονταξάκης}

 67. Έγκριση 2ου /2019 Πρακτικού της επιτροπής του Ν. 3463/2006 άρθρ.199 παρ. 6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}