Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

28/11/2019, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων στις 02/12/2019

28.11.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 04:11

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων,  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 2α του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 2/12/2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 56101/28-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία "Δημοτικό Γηροκομείο" {Δήμαρχος}

2. Έγκριση Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Keep Pollutants Away from the Sea: Prevention, Reduction, Treatment», με ακρωνύμιο «Not2TheSea» στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions {Δήμαρχος}

3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) {Δήμαρχος}

4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}

5. Αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ. ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Χαραλαμπάκης}

6. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις διαλογής στη πηγή βιοαποβλήτων στο Δήμο Χανίων εκτός της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE» στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. ΤΑ-02 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης {Τσουπάκης}

7. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για συλλογή/φόρτωση, μεταφορά παραγόμενων μη επικίνδυνων αποβλήτων ΕΕΛ Χανίων {Τσουπάκης}

8. Έγκριση παράτασης δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου του Λαογραφικού Μουσείου Σούδας, στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Σούδας» {Τσουπάκης}

9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) Δ.Ε. Χανίων 2019» {Ξανθουδάκης}

10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού Κουμπέ Νεροκούρου Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή και Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων & κοινοχρήστων χώρων χρήση 2018» {Ξανθουδάκης}

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις κοιμητηρίων Δήμου Χανίων 2017» {Ξανθουδάκης}

13. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις -Επισκευές δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) Δ.Ε Χανίων 2018 {Ξανθουδάκης}

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 2/12/2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 56101/28-11-2019  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

1.        Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία "Δημοτικό Γηροκομείο" {Δήμαρχος} 

2.        Έγκριση Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Keep Pollutants Away from the Sea: Prevention, Reduction, Treatment», με ακρωνύμιο «Not2TheSea» στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions {Δήμαρχος} 

3.        Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) {Δήμαρχος}

4.        Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}

5.        Αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ. ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Χαραλαμπάκης}  

6.        Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις διαλογής στη πηγή βιοαποβλήτων στο Δήμο Χανίων εκτός της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE» στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. ΤΑ-02 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης  {Τσουπάκης}

7.        Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής  Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για συλλογή/φόρτωση, μεταφορά παραγόμενων μη επικίνδυνων αποβλήτων ΕΕΛ Χανίων {Τσουπάκης}

8.        Έγκριση παράτασης δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου του Λαογραφικού Μουσείου Σούδας, στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Σούδας» {Τσουπάκης}

9.        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) Δ.Ε. Χανίων 2019» {Ξανθουδάκης}

10.    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού Κουμπέ Νεροκούρου Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}

11.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή και Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων & κοινοχρήστων χώρων χρήση 2018» {Ξανθουδάκης}

12.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις κοιμητηρίων Δήμου Χανίων 2017» {Ξανθουδάκης}

13.    Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις -Επισκευές δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) Δ.Ε Χανίων 2018  {Ξανθουδάκης}