Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

22/11/2019, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων στις 27/11/2019

22.11.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:11

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 27/11/2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 54997/21-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία “ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ” {Δήμαρχος}

2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Χανίων με την επωνυμία “Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων” {Δήμαρχος}

3. Έγκριση Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Horizon 2020 με αντικείμενο την ποιότητα των περιβαλλοντικών παραμέτρων, σε πραγματικό χρόνο, σε δημόσιους χώρους και κτίρια του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2019 {Αλόγλου}

5. Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης Αντιδημάρχου {Αλόγλου}

6. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}

7. Τροποποίηση του άρθρου 5 και του άρθρου 8 της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ» του Δήμου Χανίων {Ζερβουδάκη}

8. Παραχώρηση Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας για διεξαγωγή παζαριού {Μιχαηλάκης}

9. Συνδιοργάνωση Παγκρήτιου κυπέλλου Ταεκβοντό {Μιχαηλάκης}

10. Παραχώρηση χρήσης της βοηθητικής αίθουσας του Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας για διοργάνωση σεμιναρίου αυτοάμυνας {Μιχαηλάκης}

11. Διόρθωση κτηματολογίου με ΚΑΕΚ 50 6707031 & ΚΑΕΚ 50 150 εκ0024 (κύρια δημοτική οδό Άγιος Ματθαίος - Κορακιές) {Χαζιράκης - Ξανθουδάκης}

12. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων οριοθέτησης – διευθέτησης ρέματος στη θέση Φρούδια – περιοχή Χαλέπας Δ. Χανίων {Χαζιράκης-Ξανθουδάκης}

13. Έγκριση εργασιών για επισκευή σε ρυμοτομούμενο ακίνητο στη συμβολή των οδών Έβανς και Ακτής Μιαούλη {Χαζιράκης}

14. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) εκτός Δ.Ε Χανίων 2018 {Ξανθουδάκης}

15. Έγκριση 4ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων σχεδίων πόλεως Δ.Ε. Σούδας» {Ξανθουδάκης}

16. Μεταβολές σχολικών μονάδων {Βαρδάκης}