Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

1/10/2019, Έγκριση χρηματοδότησης 353.000 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»

01.10.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:10

Εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» το έργο του Δήμου Χανίων «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Β.Α.Α ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», λαμβάνοντας το ποσό των 353.000 €.

Ειδικότερα, με την με αριθμό 4522/2019 Απόφασή του o Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, προχώρησε στην ένταξη του συγκεκριμένου έργου στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» του Ε.Π. «Κρήτης». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και αφορά στην κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής για την οργάνωση και λειτουργία των χώρων υποδοχής/καταφυγής πληθυσμού μετά από σεισμό στην περιοχή παρέμβασης.

Η πράξη έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Δήμου Χανίων. Οι χώροι καταφυγής για τον Δήμο Χανίων έχουν καθοριστεί στο Σχέδιο Οργάνωσης Χώρων αντισεισμικής Προστασίας του (πρώην) Δήμου Χανίων (2006) και επικαιροποιήθηκαν με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων του Δήμου Χανίων (2017).

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Χανίων θα προχωρήσει στη διαμόρφωση και οργάνωση των χώρων καταφυγής CH11 (Πάρκο Πολυχρονίδη), CH16 (Πάρκο Φράγκικο, περιοχή Παχιανά ) και CH35 (Πάρκο επί των οδών προφήτη Ηλία και Ανδριανάκη, ΟΤ 1104) στη Χαλέπα. Οι χώροι CH11 (Πάρκο Πολυχρονίδη), CH16 (Πάρκο Φράγκικο, περιοχή Παχιανά) λειτουργούν προσεισμικά ως πάρκα και η πρόταση στοχεύει στη βελτίωση της προσβασιμότητας των περιοχών κίνησης και στάσης, καθώς και στην επέκταση των απαραίτητων υποδομών για την εν δυνάμει χρήση τους ως χώρων καταφυγής. Επίσης, ο χώρος CH35 στην περιοχή της Χαλέπας αφορά αδιαμόρφωτο σημείο, το οποίο προτείνεται να διαμορφωθεί ως κοινόχρηστος χώρος, που θα πληροί τα κριτήρια της πολιτικής προστασίας, ώστε να λειτουργήσει ως χώρος καταφυγής μετά από σεισμό.

p1